قلم به لفظ نمی‌آید

اصلاً مگر می‌شود وصف برایت نوشت؟

الفاظ از معنا تهی شده‌اند

 

فقط می‌توانم بنویسم

 

در کل عمر دو لقب برگزیده بود

یک خادم الرضا و یکی نوکر الحسین

 

دیگر هیچ...