سلام بروبچ :)

کیا تاحالا با سرویس بلاگ ایکس کار کردن؟

ای کاش این قابلیت هاش رو بیان هم داشت به شدت احساس نیاز به یه سرویس وبلاگ دهی درست حسابی می کنم ...